TS-holken (Tornseglaren)


7.6

  Tornseglarna har nog besökt holken, men bara gått in och så ut igen. Också kameran har fått något fel så bilderna och videosnuttarna blir inte bra.
_________________________________________________________________________________
8.6
  Första noteringarna med kameran gjordes ikväll i holken. Kanske inte några riktiga häckningsbestyr, men några inspektioner gjordes. Tyvärr så har kameran fått något fel så bilderna/videosnuttarna blir inte de bästa.

_________________________________________________________________________________
9.6
   Idag har tornseglaren hållit till för det mesta i holken. Nog verkar det vara allvar på gång nu. Endast korta perioder har den varit ut och seglat.
_________________________________________________________________________________
10.6


_________________________________________________________________________________
12.6
  Kuttrasju i holken!

_________________________________________________________________________________
24.6
   Överraskningen var stor, när jag kollade seglarholken och kunde konstatera att tornseglaren hade överraskande lagt ett ägg i holken. Hoppas häckningen fortsätter lyckligt och det växer upp ungar till flygga fåglar.
21.7
Efter ca. tre och en halv veckas ruvning har nu äntligen de två äggen kläkts. Två hjälplösa krabater ligger nu i holken.
_______________________________________________
24.7

Ca. 3-4 dagar gamla.


28.7


1.8

Ungarna är nu ca 11 dagar gamla och växer så det knakar i skinnet.

5.8


7.8

Hinner dom växa till sig innan flytten söderut? Hoppas och tror nog det.10.8

ca. tre veckor gamla.

________________________________________________________

(Wikipedia)
Äggen kläcks oftast under en period av två dagar. Ungarna föds blinda och fullständigt nakna. Tiden då dunungarna stannar i boet är liksom ruvningstiden starkt beroende av väderleken och kan variera mellan 38 och 56 dagar, men sällan överstiger denna period 40 dagar. Under de första 2 till 7 dagarna värmer föräldrarna dem ständigt. Senare vid gynnsammare väderlek görs detta endast nattetid. Födan samlas av föräldrarna i strupsäcken och formas med saliv till en hasselnötsstor kula, i vilken flera smådjur fortfarande är levande. Endast under de första dagarna fördelas bollarna i portioner till boungarna. Senare lämnas de som en helhet till ungarna som ropar och tigger med näbbviftningar. Färska exkrementer sväljs i början av de adulta fåglarna och bärs senare bort i strupsäcken.

Under optimala betingelser kan boungar, som vid kläckningen väger ungefär tre gram, uppnå sin högsta vikt på upp till 60 gram på mindre än tre veckor. De väger då en och halv gång så mycket som en adult fågel. Först ett par dagar innan de blir flygga avbryter de tiggandet och avmagrar till den optimala flygvikten på ungefär 40 gram. Undersökningar har visat att till och med när tilläggsvikter satts fast på ryggen eller när man klippt vingspetsarna inkräktar inte detta på juvenilernas förmåga att avstämma sin vikt optimalt på dagen för utflygningen. Det antas att de ovan beskrivna "armhävningarna" i detta sammanhang också möjliggör bestämning av förhållandet för kroppsvikt och vingyta.]Efter 2 till 3 veckor skuttar ungarna omkring flaxande i häckningshålet, till en början bara i några sekunder åt gången. Efter ungefär en månad häver de upp kroppen med hjälp av de utsträckta vingarna, så att fötterna lyfter från underlaget. Denna ställning kan de hålla i 10 sekunder eller längre före utflygningen. Även nattetid genomför boungar typiska flygrörelser.
Dagen för utflygningen tillbringar boungarna till största delen vid flyghålet. Det förflyter ofta många timmar då de juvenila fåglarna med utspärrade vingar och utbredd stjärt hela tiden sträcker ut huvudet ur hålet. Föräldrarna är inte närvarande vid utflygningen. Vid sena häckningar befinner de sig i vissa fall redan på flyttning till vinterkvarteret. Förmodligen som skydd mot predatorer sker utflygningen oftast på kvällen. När så den lämnar hålan för första gången flyger den inte direkt upp i luften, utan faller ett par meter för att sedan få den nödvändiga hastigheten för att flyga. De juvenila fåglarna är självständiga genast efter utflygningen och tillbringar första natten i luften.

11.8

Ungarnas aktivitet i holken har nu ökat märkbart, så inom några dagar gör dom nog sin utflygning och lämnar holken för gott. Hoppas dom återvänder igen i nästa sommar.

_____________________________________

Ännu matas ungarna av sina föräldrar, men som den allvetande skriften (Wikipedia) berättar så skall ungarna banta ner sin vikt till lämplig flygvikt, ett par dagar, så ännu dröjer det nog kanske några dagar innan dom är klar att lämna sin trygga tillvaro i holken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar